serwis palników olejowych

Woda zasilająca centralne ogrzewanie ogrzewana jest

serwis palników olejowych
Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych.
W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych rozwiązaniach moduło.